Tävlingar inom motorsport i Sverige

I Sverige har vi en ganska lång och stolt tradition av motorsport och man kan spåra tävlingar på både motorcykel och i bil många årtionden tillbaka. De allra första bilarna i modern mening (det vill säga med förbränningsmotor) började dyka upp från 1860-talet på den europeiska kontinenten, men det skulle dröja ända till 1911 tills den svenska staten köpte in sin första bil. Denna bil köptes in av den svenska militären i Jämtland och under de följande åren så införskaffades flera bilar runt om i landet.

Sweden_news_SundayPå 1920-talet fanns det så pass många bilar inom den svenska militären att man började hålla interna militära rallyn med dessa bilar, delvis för nöjes skull men också som ett sätt att förbättra de militära bilförarnas förmåga att hantera sina fordon. Strax efter att dessa tävlingar hade vunnit popularitet hos publiken både inom militären och bland den civila befolkningen så började man också att hålla liknande tävlingar med motorcyklar.

Det skulle inte dröja länge förrän spridningen av motordrivna fordon bland den civila befolkningen gjorde att tävlingar började hållas även utanför den militära organisationen och under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet började motorsporten så som vi känner den idag att växa fram. Under denna tid började också en breddning av de olika fordonens grenar för tävling att anas: det som tidigare hade varit hastighetstävlingar på givna sträckor blev nu uppdelade i viktklasser, typ av underlag samt distanser.

Med undantag för åren under andra världskriget så har den svenska motorsporten vuxit för varje år som gått sedan mitten av 1930-talet och idag är det en av våra allra största folksporter. Många är de entusiaster på amatörnivå som ägnar helger och ledig tid åt motorsporten och minst lika många älskar att följa denna sport i media. På både mc- och bilsidan så har sporten vuxit enormt och idag finns oräkneliga tävlingar och grenar inom motorsport i Sverige.