Säkerhet inom motorsport

Safety in motorsportDe flesta former man tävlar på inom motorsporten innebär en ökad risk för såväl förare som fordon jämfört med vad man skulle kunna kalla för “normal körning”. Inom motorsporten vill man ju pressa både bilens och förarens kapacitet till sitt absolut yttersta och detta medför att det ställs särskilt höga krav på säkerheten inom motorsport. Jämfört med andra sporter så är hastigheterna och de krafter som är i aktion mycket större och olyckor kan då lätt få större och allvarligare konsekvenser. Historiskt sett så har också de mest “actionfyllda” motorsporterna tyngts av en lång rad svåra olyckor, inte sällan med dödlig utgång för de inblandade.

Idag är de flesta som är inblandade i motorsport på ett eller annat sätt överens om att man måste sätta säkerheten främst när man både tränar och anordnar tävlingar. Detta säkerhetstänk begränsas inte bara till banorna för att skydda förare och kartläsare, utan naturligtvis vill man att de som kommer som publik till en tävling ska känna sig fullständigt trygga. Det sistnämnda är självklart särskilt viktigt eftersom motorsporten precis som andra idrotter är beroende av en engagerad och intresserad publik som besöker tävlingar och evenemang.

Säkerhet för publik och allmänhet uppnås framförallt genom att tydligt märka upp banans kanter och se till att människor håller sig på ett tryggt avstånd från dessa markeringar. Platser där publiken kan komma nära de tävlande fordonen utan risk för sin egen säkerhet brukar i regel anvisas särskilt tydligt och därför samlas publik ofta på dessa säkra platser. När det gäller säkerheten för de som tävlar så brukar man ha oberoende tekniskt kunnig personal på tävlingar som noga går igenom fordon för att se till att de är i gott skick inför kraftmätningen. Sen brukar man också ha utbildad sjukpersonal tillgänglig för att snabbt kunna hjälpa de tävlande som trots allt råkar ut för en mindre eller större olycka.