Kungliga Automobil Klubben

Kungliga Automobil KlubbenDen svenska Kungliga Automobil Klubben bildades under de första åren i början på förra seklet. Även om antalet bilar som fanns i landet vid den tidpunkten var mycket lågt (och den svenska militären ju faktiskt ännu inte införskaffat sin första bil) så bildades klubben som en intresseförening. Det var meningen att man skulle tillvarata och utveckla det spirande intresset för den nya tekniken med bilar (eller automobiler som man sa vid denna tid) och samtidigt utbilda befolkningen i bilkunskap, trafik och allmän bilism.

Kungliga Automobil Klubben var naturligtvis också involverade i den svenska motorsportens tidiga år och man kan utan att överdriva säga att några av de mesta kända tävlingarna och evenemangen inom genren idag inte skulle kommit till utan inblandning av klubben. Det finns mer utförlig information på vår sida att läsa om de flesta av dessa tävlingar, men i dessa sammanhang kan man ändå nämna både Svenska Rallyt och Midnattssolsrallyt. Bägge dessa tävlingar är internationellt kända bland både entusiaster inom motorsporten och sportpubliken generellt.

I de Kungliga Klubbarnas Hus på Djurgården i Stockholm har Kungliga Automobil Klubben sitt huvudkontor och kansli, men det finns även mindre lokala kontor i både Göteborg och Malmö. Där tar man emot besökare och tillhandahåller information om organisationens verksamhet. Man kan också som besökare få hjälp med att få ett internationellt körkort utfärdat och detta är ett av klubbens vanligaste ärenden för handläggning idag. Ett internationellt körkort är obligatoriskt för att få köra, hyra eller äga bil i en del länder runt om i världen. Det finns också ett antal länder där det starkt rekommenderas att man har ett internationellt körkort om man planerar att köra bil där. Med ett svenskt körkort så betalar man en avgift för handläggning och utfärdande av den internationella motsvarigheten och man får sedan sitt internationella körkort hemskickat inom några dagar.