Internationella vetenskapliga rådet för motorsport

International Scientific Council for motorsportInternationella vetenskapliga rådet för motorsport heter på engelska International Council of Motorsport Sciences och förkortas ICMS. ICMS är en sammanslutning av det medicinska, vetenskapliga och pedagogisk sjukvårdspersonal och alla andra som på något sätt berörs av och indirekt påverkas av förbättrandet av prestanda i motorsport. Det är otroligt viktigt för ICMS att prestandan förbättras på alla sätt så att det blir en säkrare sport att deltaga i.

ICMS är en ideel organisation och utöver motorsport så är de inriktade på alla typer av motorsporter som exempelvis motorbåt racing, off road racing och motorcykel. Samt alla andra tävlingar där man på något sätt använder dig av motorer och drivkraft för att ta sig framåt.

ICMS bildades för att främja forskningen och diskussionen kring säkerheten i dessa sporter, målet är även att sprida den information som de kommer fram till deltagarna som deltar i dessa sporter. Man har därmed fokuserat till stor del på de mänskliga funktionerna inom motorsporten och därmed kommit fram till genom forskning hur man säkrast möjligt utövar dessa sporter. De sprider sin information till olika lag och enskilda deltagare och målet är att nå fram till alla inom industrin så att alla kan bidra till att motorsporten blir helt säker.

Alla som på något sätt sysslar med motorsport bör deltaga i ICMS, det bidrar till en säkrare sport. Förare får som exempel information om den mänskliga prestandan, designers och konstruktörer inom motorsporten från genom ICMS ett forum där de kan ventilera och diskutera tankar och konstruktioner som har med säkerhet att göra. Även allmänheten får mer information angående motorsporten medan företagen kan få information om hur de gör för att förbättra säkerheten på sina bilar och därmed även sitt varumärke, alla bör vara med i ICMS som på ett eller annat sätt är engagerade i motorsport. Det bidrar till att göra motorsport säkrare.