Enduro – British Army Motorsport Association

I likhet med den tidiga utvecklingen av motorsporten i Sverige och många andra länder så var det också i England inom det militära livet som de brittiska grenarna först började. Tack vare att landet redan tidigt skaffade en inhemsk industri för tillverkning av många olika motorfordon (allt ifrån båtar till bilar och motorcyklar) så var den engelska motorsporten mycket tidigt en utav världens mest utvecklade. Idag är de flesta av de grenar som ingår i motorsporten samlade i den brittiska arméns motorsportklubb: Britsh Army Motorsport Association (BAMA).

Enduro - British Army Motorized AssociationEn av de grenar som BAMA har under sitt paraply är den internationellt spridda sporten Enduro och denna form av motocross är en rakt igenom engelsk uppfinning. Enduro, vars namn kommer från engelskans ord för uthållighet, kan bäst beskrivas som just en prövande uthållighetstävling blandat med orientering. Precis som motcross körs Enduro i terräng, men jämfört med traditionell motocross så är banorna längre och ofta med mer svårhanterad terräng. Dessutom är tävlingarna på tid och förarna måste passera ett antal kontroller längs de långa banorna, och detta i tur och ordning precis som i en tävling i orientering.

Eftersom en tävling inom Enduro oftast tar betydligt längre tid att genomföra än ett en genomsnittlig tävling i motocross så ställs andra krav på både förare och motorcykel. Mest utmärkande för utomstående är förmodligen för det faktum att fordon inom Enduro oftast är utrustade med belysning så att de ska kunna framföras i skog och terräng även efter det att solen gått ned. Precis som i ett långt rally för bilar så pågår en tävling i Enduro under flera dagar, typiskt sett så spänner en tävling för seniorer över sex dagar.

I England, Sverige och många andra europeiska länder så är Enduro sedan länge den största sporten inom motorsport, och detta i relativt ohotad konkurrens.