Drifting – världens snabbast växande motorsport

Drifting är för många människor både inom och utanför motorsporten en relativt okänd tävlingsgren. Men det är en motorsport på stark frammarsch just nu – faktiskt världens för tillfället snabbast växande gren inom motorsporten!

DriftingFritt översatt från engelska så betyder ordet “drifting” ett planlöst eller okontrollerat glidande och det sammanfattar ganska bra det centrala i denna sport. Drifting började i Japan i början på 1980-talet och man tävlade då på vägar högt upp i bergen där det ofta rådde fuktigt klimat med antingen hög luftfuktighet eller regelrätt regn. De förvisso asfalterade vägarna i dessa berg blev då mycket hala och de tävlande bilarna fick som en följd av detta dåligt väggrepp och långa sladdar i varje sväng. Tilläggas bör att detta till en början var en något ljusskygg verksamhet (att jämföra med till exempel illegal street racing), där små grupper av djärva förare tävlade nerför de hala vägarna oftast under nattetid. Så småningom fick människor upp ögonen för denna ganska så spektakulära företeelse och Drifting fick snart en skara fans som samlades längs vägarna i bergen för att beskåda spektaklet.

När Drifting efter några år hade blivit så pass populärt att det var omöjligt att genomföra tävlingar i skymundan så var man tvungen att hitta en legal form av denna (tidigare ganska vanskliga) sport, och det var då som D1 Grand Prix Racing startades. Detta var en organiserad tävling där man körde bilarna på en för ändamålet anpassad bana. Denna bana var i regel en vanlig asfalterad racing-bana, men med våt körbana. Inte långt efter att den lagligt organiserade formen av Drifting blivit populär i Japan så fick människor inom motorsporten internationellt upp ögonen för fenomenet och snart genomfördes tävlingar på olika håll i världen.

I Sverige har Drifting funnits med inom motorsportens officiella program i mer än 20 år och i vårt land tävlas det i två klasser: Pro Int och Modified.