Drifting sätter fart på adrenalinet

När det gäller Drifting som sport så kan du på en annan sida här på sajten läsa om dess tidiga historia, och att det för tillfället är världens snabbast växande motorsport. Det vill inte säga så lite inom ett fält som motorsport, där det finns nästan oräkneliga grenar, tävlingsformer och klasser när det gäller tyngder och fordonstyper. Men vad är det då som gör att denna sport vinner mark så pass snabbt bland entusiaster inom motorsport just nu? Läs vidare så får du svar på det!

Drifting spurs the adrenalineSom rubriken säger så är Drifting en sport som verkligen får adrenalinet att pumpa, både hos den som utövar sporten och hos den hänförda publiken. Eftersom Drifting körs på våta vägbanor så har förare inte så sällan svårt att hålla kontrollen över bilarna och det är vanligt med stora och spektakulära sladdar som ibland slutar antingen i eleganta piruetter eller dramatiska krockar. Dessa krockar är lika ofta med banans kanter som med andra medtävlandes bilar, och exakt hur det ska sluta vet man aldrig. Det är med andra ord en riktigt nagelbitande upplevelse att vara publik på en tävling i Drifting!

Detta är förmodligen svaret på varför sporten på en så relativt kort tid fått fäste inom världens motorsport och anledningen till att den kommer att fortsätta att växa.

I Sverige tävlas ju som nämnts här på sajten inom två olika klasser: Pro Int och Modified. Den förstnämnda av dessa klasser är reglerad internationellt och framförallt så styr det internationella regelverket vilken typ av bur (eller chassi) som den tävlande bilen får ha. När man tävlar i klassen Modified däremot så är det tillåtet att manipulera bilens originalutförande med exempelvis förstärkningar eller att byta ut material för att göra bilen lättare eller tyngre. I övrigt är de bägge klasserna relativt lika och det är inom båda tillåtet att trimma bilen fritt förutsatt att man ej använder lustgas.